Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravilni večkotniki

Poveži slike likov z imeni.

Kvadrat
Romb
Enakostranični šestkotnik
Enakostranični trikotnik
Število napačnih: 0

Večkotniki se razlikujejo glede na število oglišč, dolžine stranic, velikosti kotov ...  V nadaljevanju bomo spoznali večkotnike s prav posebnimi lastnostmi.

Ponovitev

1. Opazuj mejne ploskve spodnjih teles. Razpravljaj s sošolcem, kaj ugotoviš.

 

2. V zvezek nariši ostrokotni trikotnik. Očrtaj in včrtaj krožnico trikotniku. Ponovi postopek načrtovanja.

3. Dopolni za desetkotnik. Števila vpiši s številko.

a) Velikost vsote notranjih kotov je 1440 $^{\circ}$.

b) Število vseh diagonal v večkotniku je 35 .

4. V enakokrakem trikotniku je velikost kota ob vrhu $70^{\circ}$. Velikost kota ob osnovnici je $55^{\circ}$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ273/540