Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Lastnosti kocke

Miha je med danimi igračami izbral nekaj igrač s skupno lastnostjo. S premikom igrač na desno ugotovi, katere igrače je Miha izbral. Ko boš izbral prave igrače, se ti bo prikazal smeško.

Kaj je skupno izbranim igračam?

V vsakdanjem življenju pogosto opazimo predmete, ki imajo obliko kocke.

S sošolcem se pomerita, kdo jih našteje več.

O kocki že veliko veš. V nadaljevanju boš svoje znanje še dopolnil. Naučil se boš računati dolžino diagonal in pri tem uporabil Pitagorov izrek. 

PONOVITEV

1. Na označena mesta prenesi pravilna poimenovanja delov kocke. Dopolni spodnje besedilo. Števila vpisuj s številkami.

Kocka ima 8 oglišč, 12 robov in 6 mejnih ploskev.

2. V zvezek nariši kocko z robom $3\,{\rm cm}$ v poševni projekciji.

3. Izračunaj dolžino diagonale v kvadratu.
Podatke preberi s skice.

<NAZAJ
>NAPREJ481/540