Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Urejanje racionalnih števil

Barbara mesečno preverja stanje na bančnem računu z izpiski bankomata. Poglej izpiske in ugotovi, kolikšen je njen dogovorjeni znesek največje dovoljene prekoračitve (limit) na računu. Kateri mesec je bila najbolj zadolžena? Kateri mesec je imela največ denarja?

Veš, da se racionalna števila razlikujejo po velikosti. V tej enoti boš urejal racionalna števila. Opazoval boš spremembe pozitivnih in negativnih vrednosti.

Ponovitev

1. Izpolni preglednico. Predznaka $+$ ne piši.

$x$ $1,5$ $-(-3)$
$+3\frac{2}{3}$ 14,25 $-(-(-(-20)))$
$-x$
-1,5
-3
-3
2
3
$-14,25$ -20
$|\;x\;|$ 1,5
3
3 2
3
14,25 20

2. Preglednica prikazuje dnevne temperature slovenskih krajev. Grbe krajev uredi po velikosti od tistega z najnižjo temperaturo do tistega z najvišjo.

Kraj Jesenice Koper Ljubljana Novo mesto Murska Sobota Maribor
Vreme
Temperatura $-8\,^{\circ}\!\mathrm{C}$ $6\,^{\circ}\!\mathrm{C}$ $2\,^{\circ}\!\mathrm{C}$ $-4\,^{\circ}\!\mathrm{C}$ $-7\,^{\circ}\!\mathrm{C}$ $-9\,^{\circ}\!\mathrm{C}$

<NAZAJ
>NAPREJ24/540