Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravokotnik in kvadrat

Miha lista oglase s televizijskimi sprejemniki. Poglej, kateri podatek Miho najbolj zanima. Opiši ugotovitve.

V nadaljevanju boš z uporabo Pitagorovega izreka računal dolžine diagonal in stranic pravokotnika ter kvadrata.

Ponovitev

1. Izračunaj dolžine neznanih stranic v pravokotnih trikotnikih.

a)
b)


2. V zvezek nariši kvadrat s stranico $5\, \rm{cm}$ in pravokotnik z dolžino $6\,\rm{cm}$ ter širino $2\,\rm{cm}$. Izračunaj obseg in ploščino obeh likov.

3. Številski izraz poveži z njegovo vrednostjo.

<NAZAJ
>NAPREJ433/540