Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zakon o razčlenjevanju

Učenci merijo dolžino učilnice s pomočjo dveh različno dolgih palic. Povleci točko na drsniku in zapiši številski izraz za dolžino učilnice.

Število uporabljenih petdeset centimetrskih palic: 4 . Število uporabljenih petinosemdeset centimetrskih palic: 4 .

Znaš računati z racionalnimi števili. Poznaš nekatera pravila računanja. V nadaljevanju boš ponovil zakon o razčlenjevanju (distributivnostni zakon). Morda ti bo pomagal pri spretnem računanju vrednosti številskih izrazov.

Ponovitev

1. Izračunaj vrednosti številskih izrazov.

$4\cdot(-2)+(-3)\cdot(-5)=$ 7
$3\cdot(-8):(-4)\cdot6=$ 36
$-1,2:0,4+0,3\cdot(-7)=$ -5,1  
$6,5:(-0,5)-(-2):(-0,4)=$ -18

2. Označi vsako računsko operacijo, za katero veljata zakon o zamenjavi (komutativnostni zakon) in zakon o združevanju (asociativnostni zakon).

3. Zapiši kot produkt samih praštevil. Praštevila zapisuj od najmanjšega do največjega. Število zapiši še s produktom potenc.

$24=$ 2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 3 $=$ 2 $^3$ $\cdot$ 3
$68=$ 2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 17 $=$ 2 $^2$ $\cdot$ 17
$500=$ 2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 5 $\cdot$ 5 $\cdot$ 5 $=$ 2 $^2$ $\cdot$ 5 $^3$
$224=$ 2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 2 $\cdot$ 7 $=$ 2 $^5$ $\cdot$ 7
<NAZAJ
>NAPREJ96/540