Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Reševanje enačb

Neža riše hiške. Najprej je narisala enonadstropno hiško s streho. Nato je na vsaki naslednji sliki narisala eno nadstropje več. Na vsaki sliki je preštela število narisanih daljic. Pomagaj ji pri štetju.

Na kateri sliki v narisanem zaporedju členov bi Neža narisala $300$ daljic? Kaj pa $152$ daljic?

Spoznal si različne načine reševanja enačb. V nadaljevanju boš utrdil postopke reševanja enačb s premislekom.

Ponovitev

1. Presodi, ali izjava drži ali ne drži. Nepravilne izjave popravi in zapiši v zvezek.

a) V enačbi $7 : x= 56$ je neznanka na mestu delitelja.

Drži. Ne drži.

b) V enačbi $x + 7 = 56$ je neznanka na mestu seštevanca.

Drži. Ne drži.

c) V enačbi $x - 7 = 56$ je neznanka na mestu odštevanca.

Drži. Ne drži.

č) V enačbi $x \cdot 7 = 56$ je neznanka na mestu produkta.

Drži. Ne drži.

2. Dopolni besedilo tako, da bodo nastale resnične izjave.

Nasprotna računska operacija seštevanja je odštevanje . Nasprotna računska operacija odštevanja je seštevanje . Obratna računska operacija množenja je deljenje . Obratna računska operacija deljenja je množenje .

3. Za katere računske operacije veljata zakon o zamenjavi in zakon o združevanju?

<NAZAJ
>NAPREJ236/540