Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odštevanje racionalnih števil

Žan je dobil termometer, na katerem je temperatura zapisana v Kelvinih ($\rm{K}$). Na spletu je poiskal podatka, da je temperatura $0\,\rm^{\circ}{C}$ enaka $273\,\rm{K}$ ($T=0\,\rm^{\circ}{C}=273\,\rm{K}$). V preglednici je zapisana temperatura v Kelvinih. Pomagaj Žanu zapisati temperaturo v stopinjah Celzija. Pomagaš si lahko s številsko osjo. Ugotovi, kako pretvarjamo temperaturo iz stopinj Kelvina v stopinje Celzija.

$\rm{K}$
$273$
$285$
$304$
$215$
$100$
$20$
$\rm^{\circ}{C}$
0
12
31
-58
-173
-253

Znaš sešteti dve ali več racionalnih števil z enakim ali različnim predznakom. V nadaljevanju se boš naučil odšteti dve racionalni števili in izračunati vrednost številskega izraza z več členi.

Ponovitev

1. Označi, kakšen je lahko pomen znaka minus ($-$).

2. Zapiši brez oklepajev. Predznaka $+$ ne piši.

$+(+7)=$ 7
$+(-6)=$ -6
$-(+4)=$ -4
$-(-3)=$ 3
$-(-(-2))=$ -2
$+(-(+(-8)))=$ 8

3. Seštej.

$-1+(-3)=$ -4
$6+(-10)=$ -4
$-5+3=$ -2
$-8+18=$ 10
$-7+(-2)=$ -9
$9+(+12)=$ 21
$4,8+(-3)=$ 1,8
$-8,6+(+8,6)=$ 0
$-6,5+2,9=$ -3,6
$2,8+(-5,6)=$ -2,8

4. Vsota števil $2\frac{1}{2}+\big(-4\frac{3}{7}\big)=-1\frac{13}{14}$

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ48/540