Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Dolžine stranic

Janko in Metka stojita ob drevesu. Drevo raste na vogalu zelenice. Zelenica je v obliki pravokotnega trikotnika. Opiši pot Janka in Metke do hišice. Oglej si animacijo.

Primerjaj dolžini poti, ki ju opravita Janko in Metka.

V nadaljevanju boš uporabljal Pitagorov izrek za računanje dolžin stranic. Spoznal boš pitagorejske trojice števil in znal pokazati, ali je trikotnik z znanimi dolžinami stranic pravokoten.

Ponovitev

1. Dopolni manjkajoče besede.

Najdaljšo stranico pravokotnega trikotnika imenujemo hipotenuza . Krajši stranici sta kateti . Za pravokotni trikotnik velja Pitagorov izrek. Ploščina kvadrata nad hipotenuzo je enaka vsoti ploščin kvadratov nad katetama .

2. Na vsak pravokotni trikotnik povleci zvezo, ki velja za stranice tega trikotnika.

3. Izračunaj.

$6^2=$ 36
$0,8^2=$ 0,64  
$1,2^2=$ 1,44   
$(\frac{3}{4})^2=$
9
16
$\sqrt{10}^2=$ 10 $(5\sqrt{2})^2=$ 50
<NAZAJ
>NAPREJ425/540