Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
15.

K najmanjšemu dvomestnemu negativnemu celemu številu prištej najmanjše tromestno negativno celo število. Zapiši vsoto in izračunaj.

16.

Na listkih so zapisana števila. Števila uredi po velikosti od najmanjšega do največjega. Seštej najmanjše in največje pozitivno število ter  najmanjše in največje negativno število. Rešuj v zvezek.
 

17.

Na listke zapiši cela števila med vključno $-1$ in $-12$. Kolikšna je najmanjša vsota števil na dveh listkih? Kolikšna je največja vsota treh števil?

18.

Podmornica je na globini $-40,3\,\rm{m}$.
Nato se potopi za $10,8\,\rm{m}$ in še za $12,7\,\rm{m}$.
Izračunaj končno globino podmornice.

19.

Ugotovi pravilo, po katerem je zapisano vsako naslednje število. Pravilo zapiši v zvezek. Po ugotovljenem pravilu zapiši manjkajoča števila.

a) $-6,4;  -7;  -7,6$;   -8,2 ;   -8,8-9,4-10
b) $-1\frac{1}{2}, -1\frac{5}{6}, -2\frac{1}{6}$,  -2
1
2
,   -2
5
6
-3
1
6
-3
1
2
20.

Računaj v zvezek. Vpiši izračunane vrednosti.

a) $\vert-6,2\vert+3,84=$ 10,04
b) $-\vert-5,4\vert+(-\vert+2,3\vert)=$ -7,7
c) $-\vert6\vert-\vert3+(-8)\vert=$ -11
21.

Izračunaj števili $x$ in $y$, če velja: $\vert x\vert=3,1$ in $\vert y\vert=3\frac{4}{5}$. Določi števila, ki jih lahko nadomestimo z $x$ in $y$. Izračunaj vsoto števil z enakim predznakom.

22.

Na spletu poišči podatke o jutranjih januarskih temperaturah na Babnem polju. Izračunaj vsoto treh podatkov, ki so največja negativna racionalna števila z eno decimalko.

<NAZAJ
>NAPREJ40/540