Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

Izračunaj vrednost številskega izraza. Rezultat preveri z računalom.
a) $2,3-(1,4+(-7-2,5)+4,9)$
b) $-(2,7+(4,2-5,6))-(3,7-1,6)$
c) $4,92-(-1,2-0,95)+(3-11,6)$

13.

Vrednost številskega izraza postavi v pravokotnik pod številskim izrazom.

14.

Dan je številski izraz $(4,8-(-1,2))-(1,4-(2,5+3))$. Zapiši besedilo, ki ustreza temu številskemu izrazu.

15.

Zapiši zaporedje števil, v katerem je vsak naslednji člen manjši od predhodnega. Prvi člen naj bo število $6$, eden izmed členov pa število $–2$. Zapiši pravilo in prvih deset členov zamišljenega zaporedja.

16.

Prvo število je $-3\frac{5}{8}$. Temu številu prištejemo vsoto števil $-5\frac{1}{2}$ in $2\frac{3}{4}$ in dobimo drugo število. Vsakemu predhodnemu številu prištejemo vsoto števil $-5\frac{1}{2}$ in $2\frac{3}{4}$ in dobimo naslednje število. K prvemu številu zapiši še naslednje štiri člene zaporedja. Največ koliko členov ima zaporedje, da je zadnji člen še večji od $-25$?

Zaporedje: $-3\frac{5}{8}$,    -6
3
8
,    -9
1
8
,    -11
7
8
,    -14
5
8
17.
<NAZAJ
>NAPREJ70/540