Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
19.

Izračunaj.

a) $\frac{7^8 \cdot 7^{-15}}{7^{-8}}$                         b) $3^{-2} - 3^{-1} + 3^0 - 3^1 + 3^2$

20.

Vrednosti povleci na ustrezna mesta.

21.

Opazuj zapisana števila. Ugotovi pravilo zapisa. Po ugotovljenem pravilu nadaljuj z naslednjimi štirimi števili. Kako bi zapisal $n$-to število?

$3^{-1}$, $2 \cdot 3^{-2}$, $3 \cdot 3 \cdot 3^{-3}$ ...

22.

Dani so prvi trije členi zaporedja: $a^{-1} \cdot a^2$, $a^{-2} \cdot a^4$, $a^{-3} \cdot a^6$.

Zapiši naslednje tri člene zaporedja. Zapiši še deseti in $n$-ti člen danega zaporedja. Vse produkte zapiši kot potence.

23.

Vpiši število, da bodo veljale naslednje enakosti.

$\frac{3^7}{3^x} \cdot 3^2=1$, $x=$ 9                      $\frac{7^3 \cdot 7^y}{7^5}=49$, $y=$ 4

$\frac{a^5}{a^2\cdot a^4}=a^m$, $m=$ -1                    $\frac{b^8\cdot b^3}{b^7}=b^n$, $n=$ 4

24.

Izračunaj v zvezek in nato dopolni.

$\left( \frac{3}{4} \right)^{-1}  + \frac{2}{3} =$ 2                       $\left( \frac{1}{3} \right)^{-2} + \left( \frac{2}{3} \right)^{0}=$ 10

$\frac{2+3^{-3}}{2 \cdot 3^{-3}} - \frac{1}{2}=$ 27                         $\frac{5^{-1}+5}{5^{-1}}+\frac{5}{5}=$ 27

<NAZAJ
>NAPREJ124/540