Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
16.
17.
18.

Izračunaj vsoto kvadratov vseh negativnih enomestnih celih števil.

19.

Izračunaj vsoto kvadratov vseh celih števil, za katera velja $|x|<5.$

20.

$18^2+12^2=30^2$

Drži. Ne drži.
21.

Zapiši vsaj tri dvomestna števila, ki jih lahko zapišeš z vsoto kvadratov dveh naravnih števil.

22.

Dano je zaporedje: $1$, $1+3$, $1+3+5$, $1+3+5+7$ ...

Izračunaj vrednosti prvih štirih členov zaporedja. Določi naslednji (peti) člen, deseti člen in $n$-ti člen zaporedja,

23.

Izračunaj vrednosti izrazov in poveži.

<NAZAJ
>NAPREJ149/540