Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odvisne in neodvisne količine

S premikom drsnika obseg večkotnikov prikažemo z daljico. Opiši prikazane obsege. Primerjaj obsege večkotnikov.

Obseg kvadrata prikaži z daljico. Nato spreminjaj dolžino stranic kvadrata. Kaj opaziš? Se spreminja število oglišč?

Če sprememba ene količine ne povzroči spremembe druge količine, sta količini med seboj neodvisni.

Če sprememba ene količine povzroči spremembo druge količine, sta količini med seboj odvisni. Količina, ki se ne spreminja, je konstantna.

Sprememba neodvisne količine povzroči spremembo odvisne količine. Neodvisno količino označimo z $x$ (neodvisna spremenljivka), odvisno količino označimo z $y$ (odvisna spremenljivka).

Zgled

Miha trdi: Če spreminjamo dolžino stranice, se spreminja obseg trikotnika. Luka trdi: Trikotnik z večjim obsegom ima daljšo stranico. Razpravljaj s sošolci, kdo izmed njiju ima prav.

Zgled

Izberi med seboj odvisni količini.

<NAZAJ
>NAPREJ302/540