Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zbiranje, urejanje in prikaz podatkov

Razvrsti podatke na številske in opisne. Razmisli, za katere namene bi zapisane podatke lahko zbirali.

Poznamo opisne in številske podatke. Podatke pridobivamo z anketami, štetjem, merjenjem, iskanjem v različnih virih
(splet ...).

Zgled

Pojasni, kako bi pridobil podatke:
a) o številu vegetarijancev na šoli.
b) o starosti ljudi, ki obiskujejo knjižnico.
c) o višini telesne temperature.
č) o številu avtomobilov, ki vozijo mimo hiše.

Zgled

Plavalno društvo šteje $33$ članov. Zapisane so njihove višine (v $\rm{cm}$).

$155\quad 160\quad 125\quad 165\quad 155\quad 192\quad 146\quad 178\quad 160\quad 190\quad 165$

$175\quad 178\quad 164\quad 172\quad 195\quad 154\quad 174\quad 184\quad 181\quad 176\quad 168$

$193\quad 169\quad 187\quad 175\quad 174\quad 153\quad 163\quad 166\quad 174\quad 152\quad 155$

Podatke razvrsti v naslednje razrede. Kateri način predstavitve je bolj pregleden?

Višina $[\rm{cm}]$
Število članov
$121$$-$$130$        1
$131$$-$$140$
       0
$141$$-$$150$        1
$151$$-$$160$        8
$161$$-$$170$        7
$171$$-$$180$        9
$181$$-$$190$        4
$191$$-$$200$        3

Interpretiraj dopolnjeno preglednico.

Podatke uredimo glede na izbrano lastnost ali več lastnosti. Podatke razvrstimo v razrede.

<NAZAJ
>NAPREJ350/540