Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

S katerim številom moramo zamenjati število $0$, da bo aritmetična sredina enaka zapisanemu številu? Nalogo najprej reši v zvezek, nato predstavi rešitev tako, da premakneš točko na ustrezno mesto. Opiši svoje sklepanje in uporabo prikaza.

13.

Tine je opravil manjšo raziskavo v sedmih trgovinah. Ceno za kilogram jabolk v posamezni trgovini je predstavil s točkovnim prikazom. 

 

 

Povprečna prodajna cena za kilogram jabolk je (zaokroži na stotine) 0,86 $\rm{€}$.
14.

Utemelji trditev. Povprečno slovensko gospodinjstvo ima v uporabi dva do tri mobilne telefone.

15.

Izračunaj aritmetične sredine poljubnih treh zaporednih naravnih števil. Enako napravi tudi za poljubna štiri zaporedna naravna števila in za poljubnih pet zaporednih naravnih števil. Razloži dobljene vzorce.

16.

Aritmetična sredina štirih naravnih števil je $60$. Kakšna so lahko posamezna števila?

17.

Aritmetična sredina poljubnih dvanajstih števil je $782$. Aritmetična sredina poljubnih štirih števil je $382$.

Aritmetična sredina vseh števil je 682 .
18.

V razredu je $16$ deklic in $9$ fantov. Fantje so na testu dosegli v povprečju $75\ \rm{\%}$, dekleta pa $60\ \rm{\%}$.

Povprečje dosežek celotnega razreda je 65,4 $\rm{\%}$.
<NAZAJ
>NAPREJ364/540