Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

V zvezek načrtaj enakostranični trikotnik s ploščino $4\sqrt{3}\,\rm{cm^2}$.

8.

Oglej si prikazano geometrijsko telo. Imenujemo ga pravilni četverec ali tetraeder. Vsaka mejna ploskev pravilnega četverca je enakostranični trikotnik. Dolžina roba prikazanega pravilnega četverca je $6\,\rm{cm}$. Izberi vsoto ploščin vseh mejnih ploskev prikazanega geometrijskega telesa.

9.

Izračunaj obseg in ploščino enakostraničnega trikotnika z višino $v=4\sqrt{3}\,\rm{cm}$.

10.

V zvezek načrtaj pravilni šestkotnik z dolžino stranice $a=2\,\rm{cm}$. Izračunaj ploščino narisanega šestkotnika. Uporabi računalo.

11.

Enakostranični trikotnik lahko razdelimo na šestnajst manjših enakostraničnih trikotnikov.

Drži. Ne drži. Namig
12.

Enakostranični trikotnik je razdeljen na štiri manjše, skladne enakostranične trikotnike s ploščino $16\sqrt{3}\,\rm{cm^2}$.

 

 

Ploščina večjega enakostraničnega trikotnika je 64 $\cdot\sqrt{3}\,\rm{cm^2}$. Dolžina stranice manjšega enakostraničnega trikotnika je 8 $\rm{cm}$. Višina manjšega enakostraničnega trikotnika je 4 $\cdot\sqrt{3}\,\rm{cm}$. Višina večjega enakostraničnega trikotnika je 16 $\cdot\sqrt{3}\,\rm{cm}$.
<NAZAJ
>NAPREJ453/540