Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

Izračunaj dolžini diagonal štirikotnika z oglišči $A(2,2)$, $B(5,-2)$, $C(11,3)$ in $D(3,4)$. Uporabi računalo in zaokroži na desetine.

14.

Krožnica s središčem $S(2,-6)$ poteka skozi koordinatno izhodišče. Izračunaj obseg in ploščino kroga, ki ga določa krožnica. Za število $\pi$ uporabi približek $3,14$.

15.

Krajišči daljice $MN$ z dolžino $7\sqrt{2}\,\rm{e}$ ležita na simetrali lihih kvadrantov. Abscisa točke $M$ je $-3$. Določi koordinate točk $M$ in $N$.

16.

Dolžina kraka enakokrakega trikotnika $ABC$ je $3\sqrt{5}\,\rm{e}$. Točki $A(-4,7)$ in $B(2,7)$ sta krajišči osnovnice enakokrakega trikotnika. Izberi vsako točko $C$, ki je lahko oglišče enakokrakega trikotnika $ABC$.

17.

Krajišči daljice $AB$ sta točki $A(-4,0)$ in $B(4,y)$. Naj bo $y \in \{1,2,3,4,5...\}$. Izračunaj dolžine daljic $AB$. Zapiši dolžino daljice $AB$ za $B(4,n)$, če je $n$ poljubno naravno število.

18.

Dani sta točki $A(-6,-4)$ in $B(6,-4)$. Točka $C$ leži na ordinatni osi. Enakokraki trikotnik $ABC$ ima kraka z dolžino $10\,\rm{e}$. Določi koordinate točke $C$. Nariši sliko.

19.

Z računi pokaži, da so točke $A(-2,-7)$, $B(2,-5)$, $C(0,-1)$ in $D(-4,-3)$ oglišča kvadrata $ABCD$.

20.

Izračunaj ploščino petkotnika. Podatke preberi s slike.


   

 

 

Ploščina petkotnika je 71,5 $\rm{e^2}$.

<NAZAJ
>NAPREJ480/540