Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enačba je prikazana s tehtnico. Poženi prikaz in opiši dogajanje.

Za vsako izmed zapisanih enačb preizkusi, ali je njena rešitev $x=2$.

Linearno enačbo z eno neznanko lahko preoblikujemo v ekvivalentno enačbo, če:

- levi in desni strani enačbe prištejemo ali odštejemo enako število ali člen,
- levo in desno stran enačbe množimo ali delimo z enakim številom, različnim od števila $0$.

Zgled

Enačbo preoblikujemo v ekvivalentne enačbe. Premisli in uredi zapise v pravilnem vrstnem redu preoblikovanja.

Preizkusi, ali je izračunano število rešitev vsake izmed zapisanih enačb.

Zgled

Utemelji, zakaj bi v enačbi $3x-4=5$ najprej levi in desni strani enačbe prišteli število $4$.

<NAZAJ
>NAPREJ55/513