Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Enačbo $2-3x=-6+x$ preoblikujemo po korakih v ekvivalentne enačbe. Ekvivalentne enačbe so se pomešale. K prvi zapiši število $1$, k drugi število $2$ in tako dalje.

3 $-4x=-8$       

2 $-3x=-8+x$

   
1 $2-3x=-6+x$         
4 $x = 2$ 

Reševanje enačb

Prikazan je potek preoblikovanja enačbe $3x-5=x-7$ v ekvivalentne enačbe. Za katero izmed zapisanih enačb zagotovo poznaš rešitev?

Linearno enačbo z eno neznanko rešimo s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe. Postopek preoblikovanja uporabimo tolikokrat, da zapišemo najugodnejšo možno enačbo, ki jo znamo rešiti že s premislekom.

Zgled

Enačbo rešujemo s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe. Premišljeno dopolni prazna mesta.

$6x-7=2-4x$
$6x-7+$ 7 $=2-4x+$ 7
$6x=$ 9 $-4x$
$6x+$ 4x $=9-4x+$ 4x
10x $=9$
$10x:$ 10 $=9:$ 10
$x=$
9
10

Zgled

Prepiši enačbi v zvezek in ju reši s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe.
a) $2x-13=-x+2$          
b) $4x+5=2x-3$

<NAZAJ
>NAPREJ56/513