Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.
2.
3.
4.

Zapisan je postopek reševanja linearne enačbe: na vsaki strani enačbe odštejemo število $3$, obe strani enačbe delimo s številom $2$. Za katero izmed zapisanih enačb je opisani postopek preoblikovanja enačbe najprimernejši? Reši izbrano enačbo. Naredi preizkus.

5.

Enačbo rešujemo s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe. Premišljeno dopolni prazna mesta.

$3x-6=x-2$
$3x-6+$ 6 $=x-2+$ 6
$3x=x+$ 4
$3x-$ x $=x+4-$ x
2x $=4$
$2x$
2
$=$
$4$
2
$x=$ 2
6.

Enačbo preoblikujemo v ekvivalentne enačbe. Premisli in uredi zapise v pravilnem vrstnem redu preoblikovanja.

<NAZAJ
>NAPREJ60/513