Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vsako linearno enačbo z eno neznanko lahko preoblikujemo v ekvivalentno enačbo, če:

- levi in desni strani enačbe prištejemo ali odštejemo enako število ali člen,

- levo in desno stran enačbe množimo ali delimo z enakim številom, različnim od števila $0$.

Poglej primer preoblikovanja linearne enačbe $4-3x=-5x+2$.

Vse zapisane enačbe imajo za rešitev število $-1$.

Ekvivalentne enačbe imajo enako množico rešitev. Zato linearno enačbo z eno neznanko rešimo s preoblikovanjem v tako ekvivalentno enačbo, ki jo rešimo že s premislekom.

Poglej primer reševanja enačbe $-4x+4-2x=7-3x-3$.

Linearne enačbe z eno neznanko rešuj po postopku, ki ga najboljše znaš.

Izberi korak preoblikovanja v ekvivalentno enačbo, če enačbo $5x-3=x+2$ preoblikujemo v enačbo $5x=x+5$.

<NAZAJ
>NAPREJ59/513