Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Reši enačbe. Pravilno poveži.

8.

Prepiši enačbi v zvezek in ju reši s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe.
a) $2x-6=-x+9$          
b) $15+5x+5=3x+10$

9.

Reši enačbo $2x-7+4x=25-16x+12$. Naredi preizkus.

$x=$ 2
10.

Enačbo $5x-2=4x+3$ preoblikujemo po korakih v ekvivalentne enačbe. Ekvivalentne enačbe so se pomešale. K prvi zapiši število $1$, k drugi število $2$ in tako dalje.

3 $x=5$       

2 $5x-4x=5$          

1 $5x=4x+5$
11.

Izberi enačbo, ki ni ekvivalentna preostalim.

12.

Enačbo preoblikujemo v ekvivalentne enačbe. Premisli in uredi zapise v pravilnem vrstnem redu preoblikovanja.

<NAZAJ
>NAPREJ61/513