Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

MATEMATIKA 6
i-učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole

Avtorji:
Virág Tadina Bence, Romana Šabeder, Aleš Štaher, Melita Gorše Pihler, Maja Juričinec, Peter Žurej, Mojca Pev

Urednik:
Jožef Senekovič


Slikovno gradivo:
Tomaž Verbič Šalamon, Simon Kajtna, Wikipedia, Virág Tadina Bence, Romana Šabeder, Aleš Štaher, Melita Gorše Pihler, Maja Juričinec, Peter Žurej, Mojca Pev


Strokovni pregled:
dr. Dominik Benkovič, Damjan Pihler, Tomaž Miholič
Konzulentski pregled:
Jerneja Bone
Jezikovni pregled:
Lea Felicijan, Drago Unuk
Oblikovanje uporabniškega vmesnika:
Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti:
Virag Tadina Bence, Romana Šabeder, Aleš Štaher, Melita Gorše Pihler, Maja Juričinec, Peter Žurej, Mojca Pev, Vesna Mrkela, Katja Prnaver, Goran Radić, Primož Dobrovoljc, Luka Turk, Tomaž Karner, Dejan Paler, Eva Ferk, Jernej Regvat


ISBN 978-961-03-0133-2

Izdal:
Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 158. dopisni seji, zaključeni 6. 6. 2013, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št 013-1/2013/74 o potrditvi učbenika MATEMATIKA 6, e-učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole.

 

 

E-učbenik je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 


<NAZAJ
>NAPREJ666/667