Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razvrščanje

Preglednica prikazuje rezultate kolesarske dirke.
Natančno preglej podatke in ugotovi, ali so vsi zapisani podatki smiselni. Ugotovitve zapiši v zvezek.

Zbrane podatke najprej skrbno pregledamo in nesmiselne izločimo. Podatke zapišemo v preglednico. Lahko jih tudi prikažemo z različnimi prikazi. Velikokrat podatke tudi razvrstimo. V nadaljevanju se bomo naučili razvrščati podatke. Razvrščali jih bomo po enem ali dveh kriterijih, po velikosti in abecedi.

Ponovitev

1. Razvrsti črke po abecednem redu na črtice.

2. Šestošolci bodo imeli športni dan. Razpored števila učencev po športnih disciplinah, kot prikazuje preglednica.

Katera disciplina je pri učencih najbolj priljubljena? rolanje Katera disciplina je pri učencih najmanj priljubljena? košarka . Plavalo bo (vpiši š številko) 15 učencev. Športnega dne se bo udeležilo (vpiši s številko) 64 učencev.

3. Anja porabi na leto $200\ \rm{€}$ za telefonske pogovore in sporočila. Taj porabi $150\ \rm{€}$. Bor je med vsemi najbolj varčen, saj porabi samo $100\ \rm{€}$. Rok porabi toliko kot Anja. Prikaži porabo s stolpčnim prikazom.

<NAZAJ
>NAPREJ642/667