Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Seštevanje in odštevanje

V solinah so v mesecu maju pridelali $1\,012\,349\;{\rm kg}$ soli, v juniju so pridelali $895\,346\;{\rm kg}$ soli, meseca julija so pridelali $1\,256\,785\;{\rm kg}$ soli, v mesecu avgustu $891\,789\;{\rm kg}$ soli in v mesecu septembru $759\,356\;{\rm kg}$ soli. Koliko soli so pridelali v obdobju od maja do septembra?

S pomočjo orodja združi kupčke soli v en velik kup.

Lani so v istem obdobju pridelali $46\,020\;{\rm kg}$ soli. Koliko kilogramov soli je razlika med letošnjo in lansko pridelavo?

V vsakdanjem življenju števila pogosto seštevamo ali odštevamo. V tej enoti bomo ponovili že znano o seštevanju in odštevanju naravnih števil. Seštevali in odštevali bomo tudi velika števila.

Ponovitev

1. Pretvori v zahtevano mersko enoto.

 a)  $45 \,{\rm cm} =$ 450 ${\rm mm}$      b)  $190 \,{\rm kg} =$ 190000 ${\rm g}$
 c)  $9 \,{\rm t} =$ 9000 ${\rm kg}$      č)  $29 \,{\rm kg} =$ 2900 ${\rm dag}$

2. Ugotovi pravilo, po katerem zapisujemo števila. Po tem pravilu vpiši manjkajoča števila.

$1\,078, 1\,084, 1\,090, $ 1096 , 1102 , 1108 , 1114

3. Izberi zapise števila $78\,401$.

<NAZAJ
>NAPREJ76/667