Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Površina kocke

Učenci so se na zaključni ekskurziji ustavili pred Cankarjevim domom in posneli nekaj zanimivih fotografij. Komu je posvečen spomenik, ki so ga fotografirali iz več zornih kotov?

Učence je pritegnila zanimiva oblika spomenika. Prav vsi so v njem prepoznali kocko, jo znali opisati in našteti osnovne značilnosti. Želeli so izračunati velikost površja kocke. V nadaljevanju poglejmo, kako izračunamo ta podatek za kocko.

Ponovitev

Opazuj kocko in se spomni njenih lastnosti. Števila vpiši s številkami.

Kocka je zanimivo geometrijsko telo , saj njeno površje sestavlja 6 skladnih kvadratov . Ker je kvadrat lik , ki ima 4 stranice enako dolge, so tudi robovi kocke skladni. Ploščino kvadrata izračunamo kot zmnožek dveh sosednjih stranic .

Kocki z robom 1 ${\rm cm}$ rečemo enotska kocka. Ploščina ene mejne ploskve je 1 ${\rm cm^2}$.

<NAZAJ
>NAPREJ542/667