Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izrazi s spremenljivko

Izračunaj vrednost naslednjih izrazov za $a=1$. Vsak listek s številom na spodnji mreži povleci na pravo polje zgornje mreže.

Vrednost izraza s spremenljivko izračunamo tako, da namesto spremenljivke vstavimo vrednost spremenljivke (število). Računamo po pravilih za računanje vrednosti številskih izrazov. V nadaljevanju poglejmo, kako izračunamo vrednosti izraza s spremenljivko z decimalnimi številkami.

Ponovitev

1. Kateri izraz ni izraz s spremenljivko?

2. Izračunaj vrednosti izrazov s spremenljivko, če je $m=8$.

a) $(m+3)\cdot 10=$ 110

b) $m+3\cdot 10=$ 38

c) $m\cdot 10+3=$ 83

č) $(m+3)\cdot m=$ 88

3. Izračunaj obseg pravokotnika, če je $a=6\,{\rm cm}$ in $b=4\,{\rm cm}$.

4. Za enačbo $x^2+x+a=10$ zapiši število neznank (zapiši s številko): 2 .
<NAZAJ
>NAPREJ477/667