Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Seštevanje decimalnih števil

Matic je v trgovini kupil čips, ki stane $1,55\, {\rm €}$, in sok, ki stane $1,34\, {\rm €}$. Koliko je plačal?

Najprej oceni rezultat. Zaokroži obe ceni na evre.

Čips: $1,55\, {\rm €} \doteq$ 2 ${\rm €}$ 

Sok: $1,34\, {\rm €} \doteq$ 1 ${\rm €}$

Plačal bo približno 3 ${\rm €}$. 

Pri izračunu natančnega zneska plačila si pomagamo z zapisom celih evrov s centi. Zapišemo naravna števila, ki jih že znamo sešteti.

Čips: $1,55\, {\rm €} = 155\,{\rm centov}$         Sok: $1,34\, {\rm €} = 134\,{\rm centov}$

$155\,{\rm centov} +134\,{\rm centov}=289\,{\rm centov} = 2,89\, {\rm €}$

Odgovor: Matic je plačal $2,89\, {\rm €}$.

Več o seštevanju decimalnih števil boš spoznal v nadaljevanju.

Ponovitev

1. Povleci imena členov številske operacije k številskemu izrazu.

2. V preglednico desetiških enot po vrsti vnesi števila $3,5$; $26,48$ in $107,909$. Postavi števke na pravo mesto.

<NAZAJ
>NAPREJ394/667