Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razdalja med vzporednicama

V vsakdanjem življenju se lahko srečamo tudi s spodnjimi vprašanji.

Ob prikazanih slikah in postavljenih vprašanjih razmisli, katere matematične pojme lahko povežeš s slikami.

Spoznali smo že razdaljo med točko in premico. V nadaljevanju bomo merili razdaljo med vzporednicama.

Ponovitev

1 . Pred pravilne trditve vpiši P, pred nepravilne pa N.

P Premici na sliki $2$ se sekata.   N Premici na sliki $2$ sta pravokotni. P Premici na sliki $3$ sta vzporedni. N Za premici na sliki $1$ velja $s\parallel r$.

2. Preberi in vpiši zahtevani razdalji v milimetrih.

<NAZAJ
>NAPREJ228/667