Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Tetiva. Izsek. Odsek.

Oglej si spodnje slike in razmisli, ali so kako povezane s krogom in krožnico. Pojasni.

V okolju velikokrat naletimo na uporabo krožnice, kroga ali njunih delov. Nekaj o sami krožnici in krogu že veš, v nadaljevanju pa se boš naučil prepoznati, poimenovati in narisati nekatere dele krožnice in kroga. Najprej osveži znanje o krožnici in krogu.

Ponovitev

1. Nariši krožnico $k(S,\;2,5\;\rm cm)$. Nariši premico $p$, ki je od središča krožnice oddaljena $15\;\rm mm$. Opiši lego med krožnico in premico $p$.

2. Središčna razdalja je $|PR|=4\;\rm cm$. Nariši tri slike. Na vsaki sliki nariši krožnici tako, da:

a) ne bosta imeli skupnih točk,

b) se bosta dotikali,

c) se bosta sekali.

3. Poimenuj geometrijske elemente na sliki. Dopolni v pravilne trditve.

a) Dotikalnica je premica a .

b) Daljica $V\!A$ je polmer .

c) Točka $V$ je središče kroga.

č) Premica $b$ je mimobežnica .

d) Daljica $BC$ je premer kroga.

<NAZAJ
>NAPREJ623/667