Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dolžine

Marko in Andreja sta merila višino in dolžino omare. Andreja je za merjenje dolžine uporabila daljše in krajše trakove. Pomagaj ji izmeriti dolžino in širino omare. Marko je dolžino in širino izmeril z metrom. Ali sta izmerila enako? Pred merjenjem z metrom je Marko dolžino in višino omare ocenil. Bi jo znal tudi ti?

Trakove lahko z levim krajiščem premikaš, z desnim pa vrtiš.

Rešitve vpisuj s številko.

Dolžina spodnjega roba omare meri približno 3 daljše trakove ali 6 krajših trakov. Višina omare meri približno 4 daljše trakove ali 8 krajših trakov.

Dolžine merimo zato, da jih primerjamo, da zberemo podatke, se odločamo ... Dolžinske enote so lahko različne. Nekatere že poznamo. Naučili se bomo pretvarjati enote pa še kaj več.

Ponovitev

1. Katere od spodaj naštetih enot lahko uporabljamo za merjenje dolžine? Svoj odgovor utemelji.

2. Dopolni z najustreznejšo mersko enoto. Merske enote vpisuj z oznako.

Debelina knjige je $2\,$ cm . Cerkveni zvonik je visok $5\,$ m . Dolžina mize je $145\,$ cm . Atlet je skočil v daljino $65\,$ dm . Deklica je v enem letu zrasla za $15\,$ mm . Razdalja med dvema mestoma je $ 150\,$ km .

3. V zvezek nariši daljice z dolžinami $1\,{\rm dm}$, $1\,{\rm cm}$ in $1\,{\rm mm}$. Začni z najkrajšo.

<NAZAJ
>NAPREJ340/667