Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primerjanje in urejanje

Na sliki so različni izdelki. Glede na ceno so razvrščeni od leve proti desni od izdelka z najnižjo ceno do izdelka z najvišjo ceno.
Povleci cene k izdelkom.

Cene izdelkov zapišemo z decimalno številko. Cene lahko primerjamo in urejamo. V nadaljevanju se boš naučil primerjati in urejati decimalne številke.
 
Ker z decimalno številko zapišemo desetiški ulomek, bomo rekli decimalni številki tudi decimalno število. 

Ponovitev

1. Povleci točke na ustrezna mesta na številski premici.

2. S števkami $1$, $2$ in $3$ zapiši vsa trimestna naravna števila s tremi različnimi števkami. Izpiši največje in najmanjše število.

3. Povleci desetiške ulomke na ustrezna mesta na številski premici.

 
4. Dopolni mestne zapise decimalnih številk.

$3,14 =$ 3 $\rm{E}$ 1 $\rm{d}$ 4 $\rm{s}$                 $0,101 =$ 1 $\rm{d}$ 0 $\rm{s}$ 1 $\rm{t}$

$3,41 =$ 3 $\rm{E}$ 4 $\rm{d}$ 1 $\rm{s}$                 $0,11 =$ 1 $\rm{d}$ 1 $\rm{s}$ 0 $\rm{t}$

<NAZAJ
>NAPREJ281/667