Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Številski izrazi brez oklepajev

Razmisli, katere računske operacije imajo prednost. Številske izraze razvrsti v košarice glede na računsko operacijo, ki jo izvedeš zadnjo.

Katere izraze si razvrščal v nalogi?

V številskih izrazih z naravnimi števili imata prednost operaciji množenja in deljenja pred operacijama seštevanja in odštevanja. V nadaljevanju poglejmo, kako računamo v številskih izrazih z decimalnimi števili.

Ponovitev

1. Izračunaj vrednost številskih izrazov.

a) $5\cdot10-41=$ 9

b) $9:3+15=$ 18

c) $6+6\cdot 5-6=$ 30

č) $88:11-2\cdot3=$ 2

2. Izračunaj.

a) $1,7+32=$ 33,7      b) $36,5-32=$ 4,5

c) $3\cdot11,3=$ 33,9     č) $8,4:2=$ 4,2

3. Zapiši številski izraz po besedilu in izračunaj njegovo vrednost.

a) Od števila $81$ odštej zmnožek števil $11$ in $4$.

b) Zmnožku števil $14$ in $3$ prištej količnik števil $72$ in $6$.

<NAZAJ
>NAPREJ444/667