Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Odštevanje decimalnih števil

Matic je za sok in čips plačal $2,89\, {\rm €}$. Koliko denarja mu je vrnila prodajalka, če je plačal z bankovcem za $5\, {\rm €}$?

Najprej oceni rezultat. Znesek zaokroži na celoto in izračunaj razliko.

Znesek: $2,89\, {\rm €} \doteq$ 3 $\, {\rm €}$

Vrnila mu je približno 2 $\, {\rm €}$. 

Pri izračunu natančnega zneska si lahko pomagamo z zapisom celih evrov s centi. Zapišemo naravna števila, ki jih že znamo odšteti.

Znesek: $2,89\, {\rm €} =$ 289 ${\rm centov}$

Plačilo: $5\, {\rm €} =$ 500 ${\rm centov}$

500 ${\rm centov}-$ 289 ${\rm centov}=$ 211 ${\rm centov}=$ 2,11 ${\rm €}$

Prodajalka mu je vrnila 2,11 ${\rm €}$. 

Več o odštevanju decimalnih števil boš spoznal v nadaljevanju.

Ponovitev

1. Povleci imena členov številske operacije k številskemu izrazu.

2. Odštej.

a) $35-17=$ 18                    b) $78-33=$ 45
c) $99-98=$ 1
č) $141-19=$ 122
d) $471-131=$ 340
e) $615-197=$ 418

3. Ugotovi pravilo, po katerem zapisujemo števila. Po tem pravilu vpiši manjkajoča števila. Katero naravno število bi zapisal zadnje, če bi nadaljeval zapis zaporedja?

$471$, $440$, $409$, 378 , 347 , 316 , 285 , 254 , 223

4. Zapiši številski izraz in izračunaj njegovo vrednost.

Od števila $71$ odštej vsoto števil $35$ in $18$.

<NAZAJ
>NAPREJ403/667