Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razdalja

Morda poznaš igro metanja krogcev. Zmaga tisti, ki večji krog vrže najbližje manjšemu krogu. Vesna je vrgla rdeči krog, Blaž modri krog in Stane zeleni krog.

Pojasni, kdo je zmagovalec te igre.

Pri matematiki si središča krogcev lahko predstavljamo s točkami. V nadaljevanju boš spoznal, kako ugotovimo razdaljo med točkama in med točko in premico.

Ponovitev

1. Oglej si sliko. Pred pravilne izjave vpiši P, pred nepravilne pa N.

P Daljica $AB$ je označena s črko $a$.  N $A \notin p$.
N Daljica $AB$ je nosilka premice $p$.   P Daljica $AB \subset p$.
P Točki $A$ in $B$ sta krajišči daljice $a$.  N Daljica $a \perp p$.

2. Zapis $\vert AB\vert$ preberemo:

3. Dolžina šolske klopi je $120\,\rm{cm}$. Merska enota so tu centimetri.

Drži. Ne drži.
4. Dopolni trditev.
Kolesar je po vožnji ugotovil, da je prevozil $32 \, 408\,\rm{m}$.
Mersko število je v tem primeru 32408 .
<NAZAJ
>NAPREJ217/667