Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ulomek je količnik naravnih števil

Z ulomkom in decimalno številko zapiši, kolikšen del celotnega lika je pobarvan. S premikanjem točke spreminjaš pobarvani del.

Vemo, da del celote lahko zapišemo z ulomkom ali decimalno številko. Spoznali bomo, kako si pri tem pomagamo z računsko operacijo deljenja.

Ponovitev

1. Pravilno poimenuj dele ulomka.

2. Desetiške ulomke zapiši z decimalno številko.

a) $\displaystyle{\frac{9}{10}}=$ 0,9

b) $\displaystyle{\frac{45}{100}}=$ 0,45

c) $\displaystyle{\frac{100}{100}}=$ 1

č) $\displaystyle{\frac{17}{10}}=$ 1,7

d) $\displaystyle{\frac{214}{100}}=$ 2,14               

e) $\displaystyle{\frac{3}{1000}}=$ 0,003

3. Deli.

a) $24:5=$ 4 , ostane 4           b) $35:3=$ 11 , ostane 2
<NAZAJ
>NAPREJ429/667