Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računalo in decimalne številke

Oglej si sliko računala. Premakni točke z napisi na ustrezno tipko. Ob pravilni razvrstitvi se pokaže kratek opis tipke.

Računalo si uporabljal že pri računanju z naravnimi števili. V nadaljevanju boš spoznal uporabo računala za delo z desetiškimi ulomki oziroma decimalnimi številkami. Zato potrebuješ tudi svoje računalo. Pravico do uporabe računala pa si je potrebno prislužiti. V naslednjih nalogah dokaži, da si dovolj vešč računanja brez računala.

Ponovitev

1. V računalo vpiši številko $12\, 345$. Nato števko $3$ s pomočjo smernih puščic popravi v števko $6$. Katero številko si zapisal?

2. Dane ulomke zapiši z decimalno številko.

$\frac{17}{100} = $ 0,17              $1 \frac{3}{10} = $ 1,3             $3 \frac{1}{1000} = $ 3,001

3. Številko $3,46805$ zaokroži na:

celi približek eno decimalko
dve decimalki
tri decimalke
štiri decimalke
  3   3,5   3,47   3,468   3,4681

4. Številko $3,98$ zaokroži na eno decimalko.

5. Število $2 \frac{5}{1000}$ zapiši z decimalno številko. Zapiši celi približek decimalne številke. 

<NAZAJ
>NAPREJ299/667