Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Merjenje kotov

Pri pouku geografije se učiš tudi o geografski legi krajev. Geografsko lego zapišemo s pomočjo mreže. Natančno lego kraja lahko določimo z GPS. Na sliki je prikazana Slovenija z GPS podatki. Na spletu poišči natančne lege naslednjih krajev:
— Maribora,
— Ljubljane,
— Murske Sobote,

 — Tolmina.


Lego krajev opišemo s kotnimi stopinjami in kotnimi minutami. V nadaljevanju boš spoznal enote za merjenje kotov. Kote boš znal izmeriti in oceniti njihovo velikost.

Ponovitev

1. V zvezek nariši poljuben ostri, topi in udrti kot. Vsakemu kotu nariši skladen kot. Risanje skladnih kotov ponovi v poglavju o skladnih kotih.

2. Pojme na desni ustrezno poveži s stavki na levi.

<NAZAJ
>NAPREJ580/667