Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Velika števila

Vabimo te na potovanje. Postopno se bomo oddaljevali od Zemlje. Opazuj slike in opiši, kaj vidiš. Poskusi prebrati merska števila, ki nam povedo, kako daleč od Zemlje smo na posamezni sliki.

Števila do $999\,999$ že poznaš. Včasih potrebujemo tudi večja števila. V tej enoti bomo spoznali, kako preberemo in zapišemo velika števila.

Ponovitev

1. Števila so zapisana z desetiškimi enotami. Vpiši številke.

a) $3 {\rm T}\; 8{\rm E} =$ 3008             b) $8 {\rm St}\; 7 {\rm S}\; 2 {\rm E} =$ 800702

2. Razmisli, ali naslednja trditev drži. Utemelji svoj odgovor.

Vsako naravno število ima naslednika med naravnimi števili.

Drži. Ne drži.

3. Preberi število $780\,201$. Zapiši to število v zvezek z besednim zapisom in s potencami števila $10$.

4. Katero število je Nina zapisala z vsoto desetiških enot?

$4 \cdot 100\,000 + 8\cdot 10\,000 + 5\cdot 100 + 2 \cdot 10$

<NAZAJ
>NAPREJ13/667