Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obsegi likov

Slika prikazuje  zemljišče, na katerem želi Blaž urediti svoj vrtiček. Ker je na tem področju veliko divjadi, mora zemljišče ograditi. Zanima ga, koliko ograje potrebuje. Kaj mora izmeriti?

Blaž je pripravil spodnji prikaz. S premikom točke ugotovi, kolike dolžine zemljišča je Blaž izmeril. Izmerjene dolžine so zaokrožene na cele metre.

Kako bi izračunali skupno dolžino ograje, ki jo Blaž potrebuje, da ogradi svoj vrtiček?

Točko $F$ lahko premikaš. Razišči, kaj se dogaja s skupno dolžino ograje, ko spreminjaš njeno lego.

V nadaljevanju bomo spoznali nekaj več o skupnih dolžinah stranic pri različnih likih. Posebej si bomo ogledali skupno vsoto dolžin stranic pravokotnika in kvadrata.

Ponovitev

1. Naštej vse enote za merjenje dolžine, ki si jih že spoznal, in ponovi povezavo med njimi.

2. V zvezek nariši daljice z dolžinami $2\;{\rm cm}$, $4\;{\rm cm}$ in $5\;{\rm cm}$ tako, da se dotikata največ dve krajišči daljic. S sošolcem narišita čim več različnih slik.

3. Zapiši v zahtevani enoti.

$23\,{\rm cm}$ = 230 ${\rm mm}$        $15,5\,{\rm m}$ = 1550 ${\rm cm}$

$6\,{\rm dm}$ = 0,6 ${\rm m}$             8800 ${\rm mm}$ = $8,8\,{\rm m}$

$1,8\,{\rm km}$ = 1800 ${\rm m}$       $6\,{\rm m}$ $8\,{\rm cm}$ = 608 ${\rm cm}$

<NAZAJ
>NAPREJ501/667