Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Preiskave

V trgovini pripravljajo popis zaloge izdelkov. Prodajalec je najprej pripravil ročni zapis zalog. Podatke prepiši v preglednico. V polje A1 zapiši količino izdelka $A$, v polje B1 zapiši količino izdelka $B$ itd. Izrisal se bo prikaz zalog.


A B C D
1
Glede na prikazane podatke dopolni trditve.
Skupna zaloga izdelkov je 460 kilogramov. Zaloga izdelka $D$ predstavlja eno (vpiši delež z besedo) četrtino zaloge izdelka $A$. Da bo zaloga izdelka $A$ enaka zalogi izdelka $D$, morajo prodati še 135 kilogramov izdelka  A .

V trgovini so preverili zaloge izdelkov. Opravili so preiskavo. V nadaljevanju se bomo tudi mi naučili opraviti preiskavo. Seznanili se bomo z načini zbiranja, urejanja ter analiziranja podatkov. Podatke bomo znali tudi kritično presojati.

Ponovitev

1. Prikazano je število domačih in tujih turistov v treh različnih krajih. Za dani prikaz v zvezek zapiši nekaj raziskovalnih vprašanj. 

2. Šestošolci so za nagrado dobili vstopnico za ogled filma v kinu. Kateri film naj izberejo? V zvezek opiši, kako bi zbrali podatke za zapisano vprašanje.

3. Kako bi najbolj nazorno prikazali rezultate kolesarske dirke? Glede na katere kriterije bi uredili podatke?

<NAZAJ
>NAPREJ651/667