Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pravokotnice

Opazuj različne lege drogov in stebrov ter rast dreves.

Učenec je pri tehniškem krožku izdelal ptičjo hišico in bi jo rad postavil na vrh droga. Kako naj postavi drog glede na vodoravno podlago, da bo stabilen?

V matematiki si drogove, stebre ali smer rasti dreves lahko predstavimo z daljicami in premicami. Premice so lahko med seboj v različnih legah. Spoznali bomo nekatere lastnosti medsebojnih leg.

Ponovitev

1. Opazuj slike premic $p$ in $r$ v različnih medsebojnih legah.

Za premici na sliki $1$ velja: $p \cap r = \{ T \}$.

Drži. Ne drži. Namig

Premici na sliki $2$ se sekata v treh točkah.

Drži. Ne drži. Namig

Premici na sliki $3$ ležita druga na drugi.

Drži. Ne drži. Namig

2. Vpiši P pred pravilne in N pred nepravilne trditve.

P Zapis $r \cap s = \{ \}$ pomeni, da premici $r$ in $s$ nimata skupnih točk.

P Daljica $AB$ leži na premici skozi točki $A$ in $B$.

N Premici imata vedno vsaj eno skupno točko.

<NAZAJ
>NAPREJ202/667