Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Krožnica, krog

Pogovori se s sošolcem o spodnjih fotografijah. Kaj je vsem slikam skupnega?

V življenju se pogosto srečujemo s pojmoma krožnica in krog. Nekaj o krožnici in krogu že vemo, veliko več pa se bomo še naučili.
Preden začnemo, osveži svoje znanje.

Ponovitev

1. V zvezek nariši daljico $|AB|= 3\;\rm cm$. Nariši krožnico s središčem v točki $A$ in polmerom $3\;\rm cm$. Opiši lego točke $B$ glede na narisano krožnico.

2. Nariši krožnico s središčem v točki $M$ in polmerom $2\;\rm cm$. Označi polmer krožnice.

3. Nariši sliko po navodilu.

4. Razvrsti like glede na število oglišč. Lik povleci v pravokotno polje.

<NAZAJ
>NAPREJ608/667