Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Besedilne naloge

Jan si vsak dan vsaj dvakrat umije zobe. Zjutraj nameni umivanju zob natančno $3$ minute. Zvečer se umivanja loti še temeljiteje in mu nameni točno $5$ minut. Kadar je sladkarije, si zmeraj umije zobe. Takrat mu umivanje vzame natanko $2$ minuti časa. Ta teden je sladkarije jedel trikrat.

Koliko časa je Jan ta teden namenil umivanju zob?

Računske operacije seštevanja, odštevanja, množenja, potenciranja in deljenja z naravnimi števili že dobro poznamo. Poznamo tudi lastnosti računskih operacij. Pred nami je nekaj nalog. Uspešno jih bomo rešili z uporabo teh računskih operacij.

Ponovitev

1. Zaokroži dana števila na tisočice.

$78\,211 \doteq$
  78000    $29\,951\doteq$   30000    $14\,520 \doteq$
  15000

2. Izberi pravilne enakosti. Nepravilne popravi v zvezku.

3. Številske izraze iz desnega stolpca poveži z ustreznim besedilom v levem stolpcu.

4. Ugotovi pravilo, po katerem si sledijo dana števila. Uporabi pravilo in zapiši naslednjih pet števil.

$74, 51, 74, 51, 74, 51, $ 74 $,$ 51 $,$ 74 $,$ 51 $,$ 74
<NAZAJ
>NAPREJ128/667