Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Številski izrazi z oklepaji

Zapisane številske izraze razvrsti v dve skupini tako, da bo v vsaki skupini enako število izrazov. Utemelji razvrščanje.

V številskih izrazih z naravnimi števili, kjer nastopajo oklepaji, najprej izračunamo vrednost izraza v oklepaju. V nadaljevanju poglejmo, kako računamo v številskih izrazih z decimalnimi števili, kjer nastopajo oklepaji.

Ponovitev

1. Izračunaj vrednost številskih izrazov.

a) $(15-8)\cdot6=$ 42

b) $36:(42-30)=$ 3

c) $(11+7)\cdot(17-6)=$ 198

č) $((9+7):4+8)\cdot2=$ 24

2. Izberi vrstni red izvajanja računskih operacij za številski izraz $(12,3+3,4)\cdot8-8,1$. Izračunaj vrednost številskega izraza.

3. Zapiši številski izraz po besedilu in izračunaj njegovo vrednost.

a) Vsoto števil $19$ in $8$ pomnoži s številom $5$.

b) Količnik razlike števil $51$ in $9$ in vsote števil $8$ in $6$.

<NAZAJ
>NAPREJ453/667