Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računamo s ploščinami

Pod vsako sličico je postavljeno vprašanje. Razmisli, katere podatke in katere računske spretnosti potrebuješ, da odgovoriš na zastavljena vprašanja.

V vsakdanjem življenju se pogosto ubadamo s takimi ali podobnimi nalogami. V vseh se pojavijo enote za merjenje ploščine, ki jih že poznamo. Enote za merjenje ploščine pretvarjamo in urejamo po velikosti. Da bomo lahko odgovorili na zgornja vprašanja, se bomo naučili  računati z enotami za merjenje ploščine.

Ponovitev

1. Kvadratni decimeter je kvadrat s stranico $10$ dm.

Drži. Ne drži.

$100$ m$^2$ veliko stanovanje je po velikosti enako $1$ aru.

Drži. Ne drži.

2. Zapiši z zahtevano enoto.

$40$ m$^2 $=$ 4000 dm$^2$            $3,8$ ha $= 38000 m $^2$

$2\,500$cm$^2$= 25 dm$^2$          $2$ m$^2\,2\,$ dm$^2=$ 202 dm$^2$

$4,505$ km$^2=$ 4 km$^2 \;$ 50 ha $\;$ 50 a  

3. Izberi vrstni red izvajanja računskih operacij za številski izraz $32 + 5\cdot(20 - 10 : 2)$. Izračunaj vrednost številskega izraza.

<NAZAJ
>NAPREJ366/667