Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vzporednice

Opazuj naslednje slike. Kaj lahko poveš o medsebojni legi stebrov, črt in drugih objektov?

Stebre, smer rasti dreves, deščice ali tire si lahko predstavljamo v matematiki kot daljice in premice. Premici v ravnini se lahko sekata ali ne. Če se sekata, sta lahko pravokotni. Spoznali smo že, kako narišemo pravokotnico k dani premici skozi dano točko v ravnini. V nadaljevanju si bomo ogledali, kako narišemo ali prepoznamo premici, ki nimata skupnih točk.

Ponovitev

1. Zapis $p \cap r$ = $\{A\}$ preberemo.

2. V zvezek nariši premico $AB$. Skozi točki $A$ in $B$ nariši pravokotnici $p$ in $r$, da bo veljalo $A \in p$ in $B \in r$.

3. Opazuj sliko. Pred pravilne zapise vpiši P, pred nepravilne pa N.

P $p \cap s = \{ D\}$,   P $E \in r$,   N $D \notin s$,

P $p \perp s$,   N $r \perp p$.

<NAZAJ
>NAPREJ209/667