Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vrste kotov

Do zdaj smo omenili le izbočeni in udrti kot.
Opazuj spodnje slike. Kaj lahko poveš o kotih med kazalcema?

Sicer res razlikujemo izbočene in udrte kote, a je za popolno razumevanje kotov to premalo. V nadaljevanju se bomo seznanili s posameznimi vrstami kotov.

Ponovitev

1. V zvezek nariši in označi premici $a$ in $b$ tako, da se bosta sekali pod pravim kotom. Presečišče označi z $A$.

Premici, ki se sekata pod pravim kotom, razdelita ravnino na štiri enake dele.

2. Na list nariši premici, ki se ne sekata pod pravim kotom. Prereži po premicah. Koliko kotov dobiš? Primerjaj kote s pravim kotom.

3. Poimenuj kote v trikotniku.

4. Vrh kota $<\!\!\!\!{\small)}\;KLM$ je označen s točko L .
<NAZAJ
>NAPREJ574/667