Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakon o razčlenjevanju

Koliko vžigalic je na sliki, če je v vsaki škatli $47$ uporabnih vžigalic in $3$ neuporabne vžigalice?


Poleg zakona o zamenjavi in zakona o združevanju obstaja še en računski zakon, ki nam omogoča spretno računanje. Naučili se bomo, v katerih številskih izrazih zakon uporabljamo. Najprej se spomni zakona o zamenjavi in zakona o združevanju.

Ponovitev

1. $789 - 12 + 28 = 789 - 28 + 12$

Drži. Ne drži.

2. $145 + 14 + 23 = 145 + 37$

Drži. Ne drži.

3. Izberi pravilne enakosti.

4. Cvetka je produkt $3 \cdot 789$ izračunala na naslednji način:

Je pravilno računala? Utemelji odgovor.

5. Dopolni tako, da nastanejo enakosti.

a) $712 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 25= 1 424 \cdot $ 100 $= $ 142400

b) $423 + 100 + 77 = 100 +$ 500 $=$ 600

c) $100 - 7 - 3 - 9 - 11=100 - $ 30 $=$ 70

č) $12 : 2 : 3 = 12 : $ 6 $=$ 2

<NAZAJ
>NAPREJ121/667