Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računamo z dolžinami

Maja in Eva se obiskujeta. Hodita vsaka po svoji potki čez travnik. Trdita, da sta potki enako dolgi. Ali je njuna trditev pravilna? Ali lahko izračunamo dolžini njunih poti?

Z merskimi enotami za dolžino lahko računamo, kar pogosto uporabljamo v vsakdanjem življenju. Računanje je preprosto, če so merska števila dolžin naravna števila, merske enote pa enake. V nadaljevanju bomo računali z dolžinami v različnih merskih enotah in jih uporabljali v vseh računskih operacijah ter reševali zahtevnejše naloge.

Ponovitev

1. Ob rojstvu so ti izmerili višino. Poišči podatke v albumu (ali povprašaj). Izračunaj, za koliko in kolikokrat se je povečala tvoja telesna višina.

2. Izračunaj in zapiši vrednost izraza.

$30 + 120 : 4$ = 60                $(36 - 16)\cdot2$ = 40    

$3\cdot(12 + 3)$ = 45                   $10\cdot 4 - 10\cdot 3$ = 10    

3. Poveži pare.

$2,5\,{\rm m}$
$25\,{\rm dm}$
$0,5\,{\rm dm}$
$5\,{\rm cm}$
$0,25\,{\rm m}$
$25\,{\rm cm}$
$25\,{\rm mm}$
$0,025\,{\rm m}$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ349/667